ТАМА България ООД е консултантско дружество, осигуряващо широк спектър от интегрирани данъчно-правни и счетоводни услуги, финансово и управленско консултиране, които отговарят на професионалните стандарти и са ориентирани към най-добрите практики.